Demonetization Effect – Plenty of Happy News For The NRI - Sumadhura Infracon Pvt Ltd